دست نوشته های تقریبا روزانه

امروز 27 اردیبهشته

یکی از اون روزایی که من اخلاق سگه سگی دارم

دلیلشم اینکه فقط   یه ذره آرامش لازم دام

بهتر دیگه هیچی نگم فقط چندتا  عکس صفحه رو پر میکنم

+