مسافرت

عکس رو ی تو چو در آینه جام افتاد

عارف از خنده می در طمع خام افتاد

بازم دارم میرم سفر اینبار میرم مشهد.فکر کنم این چهارمین باری باشه که امسال میرم سفر؛مسافرت با قطار رو اصلا دوست ندارم اونم برا یه سفر طولانی البته فقط بعضی از قسمتهاش... اگه خدا خواست و برگشتم میام و پرانرژی تر مینویسم، اگرم نه که شوما رو بخیر ما رو بسلومت!

وانیا نوشت: برا همه دعا میکنم البته  دعاهای خصوصی و ویژه هم پذیرفته میشه!!!!!نیشخندشیطاننیشخندنیشخنداز خود راضینیشخنددر مورده شعر بالا هم بگم که حافظة دیگه گاهی آدمو بدجور میپیچونه!

این پست الهه بانو یه حسه خاصی داره پیشنهاد میکنم حتما بخونیدش.

/ 0 نظر / 17 بازدید