سنگ قبر برتر

مروز رفته  بودیم زیارت اهل قبور با مامان وباباخیلی شلوغ بود در یه مغاره سنگ تراشی وایسادم سنگ قبرببینم راستی شما دوست دارین سنگتون چه جوری باشه؟

سیاه

سفید

یا خاکستری؟

زوش چی بنویسن؟

با عکس یا بی عکس؟

دوست داری پیشتونو روش حک کنن؟

من دوست دارم سنگم سفید باشه  با سیاه روش ننویسن کاش میشد به یه جایی برسم که روش با طلا بنویسن نامه ی عمل همونو

روشم بنویسن :("ای جهان این جا جهانی خفته است /زیر این خاک آسمانی خفته است")

چندتا سنگ قبر براتون میذارم انتخاب شعرشم با خودتون

                                  سنگ قبر کوروش

ای انسان هر که باشی واز هر جا که بیایی

میدانم خواهی آمد

من کوروشم که برای پارسی ها این دولت وسیع را بنا نهادم

بدین مشتی خاک که تن مرا پوشانده رشک مبر

 

سنگ قبر چرچیل

 

 

حسین پناهی

 

 

لاله و لادن

 

 خودتون انتخاب کنید

/ 1 نظر / 18 بازدید
علیرضا

آن قصر که بهرام درو جام گرفت آهو بچه کرد و رو به آرام رفت بهرام که گور می گرفتی همه عمر دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟