رقص!

 

دلم رقص نمی خواهد!

دنیا

اینبار سازت را خواهم شکست.

/ 4 نظر / 17 بازدید
jash

مچاله شده ام چون قوطي كنسروي كه از تاريخ مصرفش سالها گذشته ياراي رقصيدنم نيست ولي حيف.... دنيا همچنان مي نوازد بي آنكه برقصم يا دلم رقص طلب كند!!!!!!!!!

گمنام

دور از این هیاهو دلم کویر می خواهد و تنهایی و سکوت و آغوش ِ سرد ِ شبی که آتشم را فرو نشاند. نه دیوار، نه در، نه دستی که بیرونم کشد از دنیایم، نه پایی که در نوردد مرزهایم، نه قلبی که بشکند سکوتم، نه ذهنی که سنگینم کند از حرف، نه روحی که آویزانم شود. من باشم و تنهایی ِ ژرفی که نور ستارگان روشنش می کند و آرامشی که قبل از هیچ طوفانی نیست ! .............. دلم رقص نمی خواهد.....

گمنام

_________56556789567893789378_______ _________46387354561816181318_______ _________56867893758765987689_______ ________________5756545_____________ ________________7634566_____________ ________________5643565_____________ ________________7645487_____________ ________________4863133_____________ ________________4689461_____________ ________________8745879_____________ _________56556789567893789378_______ _________46387354561816181318_______ _________56867893758765987689_______ ____________________________________ ____________________________________ ____172254532_______________________ __2125445335332588__________________ _741353322222221388_________________ _4523322222222211246________________ _03233222222222221111222223499______ _6412222222222222233555555532508____ _29122222222222222222333332332188___ __83122222222222222222222222217288__ __6911222222222222222222222221__485_ ___831122222222222222222222227__388_ ___58212222222222222222222211___088_ ____80172222222222222222227____888__

گمنام

خواهش می کنم قابل شمارو نداره![گل][گل]