چرندیات 100 تومنی!

اگه یه روز ظهر اونقدر خسته باشی که جز خواب هیچی دردتو دوا نکنه چیکار میکنی؟

خوب معلومه حتما میخوابی؟نه؟

امان از وقتی که سرتو میذاری رو بالش

صدای خر خر دیوونت میکنه اما کم کم داره قطع میشه آخ جون حالا میخوابم

وای نه این دیگه صدای چیه؟بازم بابا روزنامه خریده حالا هوس کرده بخونه شرق شووروق یه بالشم هرچی فرو کنیتو کله ات فایده نداره

کاش روزنامه ها پارچه ای بودن بی صدا

اصلن این چرندیات 100تومنی فقط بدرده شیشه پاک کردن میخوره بد میگم؟

خوابم که نبرد پاشم برم سرکار خودم

/ 2 نظر / 19 بازدید
حمید

1-خر خر نشون میده که یه بزرگتر تو خونه دارم که خسته است و خوابه.یعنی کار داره و خسته میشه 2-روزنامه خریده پس اهل مطالعه است داره میخونه پس چشماش میبینه و فکرش هنوز داره فکر میکنه 3- بالش فرو میکنم تو کله ام اما هنوز میشنوم پس گوشهام هنوز سالمه 4-روزنامه کاغذیه نه پارچه ای چون اگه پارچه ای بود الان پارچه مفت بود پس دیگه نمیتونستمبرم بخرم و پزش رو بدم 5-نه بدم نیست شیشه پاک کردن یعنی خون ما مهمون میاد 6- خوابم نبرد پس یه چیزایی دارم که بهش فکر کنم 7- بازم بگم؟؟؟؟